Jak uczestniczyć

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin do kiedy należy przysłać zdjęcia: 8 lipca 2021 roku.

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 zdjęcia w każdej kategorii i od 5 do 10 w kategorii Historie.

Nadesłane fotografie muszą być możliwie najwyższej jakości pod względem rozmiaru pliku, głębi bitowej i rozdzielczości. Minimalna rozdzielczość: 3000px.

Wymagany format fotografii: JPG, PNG lub TIFF , jury będzie oceniać zdjęcia w przestrzeni barwnej: sRGB

Zdjęcia do konkursu można wysyłać dwoma sposobami: fza pośrednictwem strony internetowej OrthPhoto lub na adres e-mail: awards@orthphoto.net
Wysyłając prace drogą mailową należy również przesłać uzupełnione formularze uczestnictwa: pojedyncze zdjęcia, seria. Jeśli plik będzie większy niż 20MB, należy skorzystać z dostępnych usług do przesyłania plików (np. wetranfer, google drive, dropbox, itp.).
Aby przesłać zdjęcia za pośrednictwem strony internetowej orthphoto, należy zalogować się na www.orthphoto.net , następnie wgrać zdjęcie do serwisu, a potem korzystając ze specjalnego formularza, dostępnego pod wgranym zdjęciem, dodać je do konkursu. .

Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przesłanie oryginalnych zdjęć /np. pliku RAW/. Niezastosowanie się do tego może skutkować wykluczeniem z konkursu. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji i rozstrzygnięcia dowolnego sporu w dowolnym momencie, a także do wykluczenia fotografów, którzy nie są w stanie potwierdzić informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym.Regulamin konkursu i zasady uczestnictwa