Regulamin

Regulamin Międzynarodowego konkursu fotograficznego OrthPhoto Awards

1. Cele Konkurs ma na celu zaprezentowanie różnorodności i piękna Prawosławia. Poprzez Konkurs, którego zwieńczeniem będzie wydanie albumu i wystawa fotograficzna, chcemy zaprezentować życie Cerkwi Prawosławnej szerszej publiczności.
Konkurs OrthPhoto Awards jest organizowany, aby służyć chwale Bożej oraz umacniać i rozwijać braterskie relacje między wszystkimi Cerkwiami Prawosławnymi. Ma on również na celu pogłębienie wiedzy o Prawosławiu w tym również poszerzenie wiedzy o codziennym życiu i działalności Cerkwi Prawosławnej.

2. Organizatorzy OrthPhoto Awards to projekt Stowarzyszenia Orthnet, właściciela serwisu OrthPhoto.net.

3. Partnerzy Partnerami są organizacje cerkiewne, które pomagają w organizacji i promocji konkursu oraz sponsorują nagrody dla zwycięzców . Organizacja partnerska będzie mogła publikować swoje logo w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej konkursu. Partnerzy otrzymają prawo do wykorzystywania materiałów konkursowych do celów niekomercyjnych.

4. Sponsorzy Sponsorami są osoby, organizacje lub instytucje, które fundują nagrody w konkursie. Sponsorzy będą mogli umieścić swoje logo w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej konkursu.

5. Termin Konkurs rozpoczyna się 2 maja i trwa do 8 lipca 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.

6. Zasady udziału w konkursie 6.1 Konkurs jest skierowany zarówno do fotografów profesjonalnych, jak i amatorów amatorów z całego świata. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6.2 Akceptowane będą wyłącznie fotografie przedstawiające miejsca kultu należące do wzajemnie uznanych kanonicznych Cerkwi prawosławnych.
6.3 Zdjęcia, które mogą prezentować, powodować lub wzmagać napięcia, zostaną automatycznie odrzucone.
6.4 Uczestnicy mogą zgłaszać maksymalnie po trzy fotografie w każdej kategorii, dodatkowo w specjalnej kategorii Opowieści będą akceptowane serie po 5-10 zdjęć.
6.5 Jakość i rozmiar zdjęcia powinny być: nie mniejsze niż 3000 pikseli szerokości lub wysokości (najlepiej przesłać oryginalny plik). Maksymalny rozmiar pliku zdjęcia nie może przekraczać 20 Mb.
6.6 Wymagany format fotografii: JPG, PNG lub TIFF, przestrzeń barwna używana przez jurorów: sRGB
6.7 Nadesłane fotografie muszą być możliwie najwyższej jakości pod względem rozmiaru pliku, głębi bitowej i rozdzielczości.
6.8 Zdjęcia należy nadsyłać wraz z formularzem uczestnictwa oraz następującymi danymi: tytuł zdjęcia, dane autora (imię, nazwisko, adres i numer telefonu) oraz rok wykonania zdjęcia. Formularz uczestnictwa dostępny jest do pobrania na stronie konkursu: www.awards.orthphoto.net
6.9 Uczestnicy mogą korzystać z technik postprodukcyjnych, takich jak powiększanie lub używanie filtrów w celu poprawy jakości zdjęć.
6.10 Jeśli uczestnik przedstawi więcej zdjęć niż dopuszczalny limit, zaakceptowane zostaną tylko przesłane najnowsze materiały.
6.11 Uczestnicy konkursu w wieku poniżej 18 lat wymagają zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie. Wysyłając zdjęcia do konkursu, uczestnik potwierdza, że uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
6.12 Decydując się na udział konkursie, uczestnik tym samym akceptuje wszystkie opublikowane zasady i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
6.13 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przekazywanie organizatorom swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Orthnet ściśle przestrzega wszystkich przepisów I zasad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

Zdjęcia do konkursu można przesłać dwoma sposobami: 1. Przez stronę OrthPhoto; 2. Drogą mailową na adres awards@orthphoto.net
Wysyłając prace drogą mailową, należy również przesłać uzupełnione formularze uczestnictwa: pojedyncze zdjęcie, historia. Jeśli plik będzie większy niż 20Mb, należy skorzystać z dostępnych usług do przesyłania plików (np. wetransfer, google drive, dropbox, itp.).
Aby przesłać zdjęcia za pośrednictwem strony internetowej orthphoto, należy zalogować się na www.orthphoto.net, a następnie wgrać lub wybrać zdjęcie ze swojego profilu i skorzystać ze specjalnego formularza pod zdjęciami, które zostały przesłane / wybrane.

7. Kategorie W konkursie zaplanowane są następujące kategorie:
Miejsca (architektura, klasztory, kościoły, cmentarze, krajobraz , itp.)
Ludzie (portrety duchownych i świeckich, itp)
Reportaż (dziennikarstwo, wydarzenia cerkiewne, pielgrzymki, święta, zdjęcia uliczne, itp)
Detale (ikony, freski, mozaiki, krzyże, groby, itp)

Kategorie specjalne (tylko w tej edycji konkursu):
Z archiwum (Zdjęcia wykonane przed rokiem 2000)
Covid (wpływ pandemii na życie Cerkwi)
Historie (Od 5 do 10 zdjęć w serii)

8. Prawa autorskie 8.1 Uczestnik konkursu potwierdza swoim udziałem w konkursie wszystkie prawa do przesłanego zdjęcia (zdjęć); osoby w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub licencję innej osoby nie mogą brać udziału w konkursie. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych treści naruszających prawo, zawierających groźby, niezgodnych z prawdą, wprowadzających w błąd ani też obraźliwych, napastliwych, oszczerczych, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, skandalicznych lub podżegających treści.
8.2 Udział w konkursie nie przenosi własności praw do nadesłanych zdjęć, ale stanowi udzielenie organizatorowi i partnerom licencji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przystępując do konkursu, uczestnik konkursu przyznaje organizatorom (OrthPhoto.net) prawo do publikacji swoich zdjęć w publikacjach organizatorów związanych z konkursem (albumy, kalendarze, fotokasty, wystawy).
Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 200 zdjęć do jubileuszowego albumu Kolory Prawosławia, który zostanie wydany przez Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.Autorzy, których zdjęcia zostaną wybrane do umieszczenia w albumie, otrzymają bezpłatną kopię nowego albumu.
8.3 Każde inne wykorzystanie zdjęć wymaga zgody uczestników.

9. Jury i proces oceny 9.1 Jury konkursu ma charakter międzynarodowy i składa się z 21 osób ze wszystkich kontynentów.
9.2 Nagrody zostaną ustalone podczas posiedzenia jury online i ogłoszone podczas ceremonii wręczenia nagród, która będzie transmitowana w Internecie.
9.3 Decyzje jury są ostateczne.

10. Nagrody w konkursie* W konkursie OrthPhoto Awards przewidziane są następujące nagrody:
Grand Prix: (wybrane ze wszystkich kategorii): 500 EURO oraz zestaw albumów z serii Kolory Prawosławia
1 miejsce w danej kategorii: 150 EURO + dyplom
2 miejsce w danej kategorii: 100 EURO + dyplom
3 miejsce w danej kategorii: 50 EURO + dyplom
Wyróżnienie: Dyplom (o liczbie Wyróżnień decyduje Jury)

Nagrody specjalne
Dodatkowe nagrody sponsorowane przez naszych partnerów.
Najlepszy młody fotograf nagroda dla fotografa poniżej 21 lat
Nagrody użytkowników Orthphoto (3 nagrody do pierwszej trójki uczestników, która otrzyma najwięcej głosów) zestaw albumów z serii Kolory Prawosławia (dostępny tylko dla tych uczestników, którzy zgłosili się do konkursu za pośrednictwem strony internetowej)

Nazwiska laureatów nagród zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczenia nagród w sierpniu 2021 roku oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu.
Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przelewem na konto bankowe. Zwycięzcy odpowiedzialni są za uiszczenie wszelkich opłat podatkowych oraz innych opłat związanych z otrzymaniem nagrody.
*Struktura podziału nagród jest obecnie na etapie ustaleń. Ostateczna struktura zostanie opublikowana 15 czerwca 2021 roku.

Jak zgłosić zdjęcie

Udział w konkursie jest bezpłatny.Na Wasze zgłoszenia czekamy pomiędzy 2 maja a 8 lipca 2021.